For English click the flag

Bildspelet innehåller nära 200 bilder. Bilderna är tagna under tiden 1996 till 2001 och speglar vår tillvaro på "Riverdale Gardens" i Västra Kenya.

Lat: 0°12'47.99"N / Lon: 34°48'58.39"O

 

Klicka på bilden

Videofilmerna är cirka 4 minuter långa och har spelats in av Erik Fagerholm på och omkring "Riverdale Gardens" i Kenya..

Välj film genom att klicka på en filmtitel.

Du styr filmen genom REV / PLAY / FF-knapparna. Kom ihåg PLAYLIST- knappen.

Om du inte ser någon filmtitel, kan det bero på att du inte har "Flash Player" installerad.

Klicka här för installera Adobe Flash Player.